Equass 2018

Vi er første i Europa godkjent etter 2018 standard. Dette er utdrag av revisors, Arve Skiaker, egne erfaringer under revisjonen.

Grue Service AS fremstår som en verdifull bidragsyter i lokalsamfunnet. Både deltakere, kunder og samarbeidspartnere gir i intervjuer tydelig uttrykk for at de er svært fornøyd med selskapet. Bedriftens ansatte fremstår som genuint interesserte omsorgspersoner.

Brukerne er veldig godt fornøyd. De oppgir å ha fått personlig veiledning, bistand og oppfølging, og har oppnådd resultater. De ansatte fremstår som en kompetent gruppe, med stor bevissthet rundt egen rolle. Samarbeidspartnere utrykte også høy grad av tilfredshet med GS og resultatet av samarbeidet med bedriften.

Videre følger revisors konklusjon:

«Grue Service AS fremstår som en kompetent leverandør av sosiale tjenester. Riktignok foreligger det fortsatt områder hvor bedriften bør forbedre seg. Min konklusjon er at bedriften tilfredsstiller kriteriene i EQUASS Assurance, og følgelig bør bli gitt fortsatt sertifisering.»