Grue Service AS

1990 - Ble etablert som Grue Kommunes ASVO-tiltak, etter HVPU-reformen.
2004 - I januar ble vi organisert som et aksjeselskap, 100% eiet av Grue Kommune.
2006 - I oktober flyttet vi, fra institusjonslokaler på Furubo, til Grue Næringshage, og etablerte bilpleieavdeling i store garasjelokaler.
2007 - 2016 - Avklaringstiltaket etablert i februar 2007, ble faset ut 01.07.16 da NAV besluttet å anbudsutsette tiltaket.
2008 - I juli etablerte vi APS-lavterskeltiltaket (AFT fra 01.09.17.)
2010 - Kjøpte vi et teningssenter, åpnet vaskeri-avdeling, samt ble for første gang sertifisert i kvalitetssikringssystemet Equass.

NAV er vår største kunde, og er henvisende instans til våre ulike tiltak.
Vi er tiltaksarrangør for to typer arbeidsmarkedstiltak; VTA og AFT.
Virksomheten skal gå i balanse, og det forutsetter inntjening på salg av varer og tjenester.
Et eventuelt overskudd skal bli i bedriften, og komme formålet og deltakerne tilgode.

GRUE KOMMUNE har gjennom medfinansieringsavtale med NAV, forpliktet
seg til å bidra med et tilskudd på 25 % av den statlige satsen for VTA-tiltaket.

FORRETNINGSIDÉ
Grue Service AS skal gjennom produksjon av varer og tjenester, kvalifisere og utvikle mennesker.
VERDISYN
Grue Service AS tilbyr mennesker utviklingsmuligheter!
VISJON
Som en av landets ledende kompetansebedrifter innen vekst og attføring bidrar Grue Service AS til et mer bærekraftig samfunn gjennom:
  • Økt yrkesdeltakelse
  • Kopling av den enkeltes ressurser med næringslivets behov.

Årsrapporter for bedriften:

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007

Årsrapport 2006

Årsrapport 2005

Årsrapport 2004

Årsrapport 2003