Ris/Ros eller tilbakemeldinger vedr. våre tilbud og tjenester

Vi vil gjerne høre fra deg som mottar våre tjenester, enten som tiltaksdeltaker, pårørende, bestiller eller kunde.

Hva mener du om det tilbudet vi har i dag?

Hva kunne med fordel vært annerledes?

Hva ønsker du at Grue Service AS skal tilby deg/dine?