Våre Samarbeidspartnere

Grue Service AS vil med dette gi honnør til virksomhetene i vårt distrikt som stiller seg positive og bidrar til at våre deltakere får arbeidspraksis i ordinære virksomheter.
Målet med utplasseringene varierer, fra arbeidsevne-vurdering, "jobb-smak", opplæringspraksis til fast jobb.
Virksomheter hvor vårt samarbeid har ledet til fast jobb, eller arbeidspraksis-avtaler for våre deltakere er gjengitt under med logo/tekst.