Equass

Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på.
– Henry Ford