Kurs og kartlegging

Å nå et mål som du ikke har, er like vanskelig som å komme fra et sted du aldri har vært før
– Inger Ellen Nicolaisen

Vi holder jevnlig kurs rettet mot ferdigheter innen søknadsskriving, CV-oppbygging, helsebevissthet, trening og ernæring. Vår viktigste oppgave er å være en trygg støttespiller for kompetanseutvikling. Hold deg oppdatert med kursdatoer, priser og påmeldingskjema her på nettsiden.

VIP24 er et profilkartlegging- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

Verktøyet består av fem ulike profiler:

  • Interesseprofilen kartlegger yrkesinteresser og hva jobbsøker liker og motiveres av
  • Evne og verdier er en tydeliggjøring av interesseprofilen
  • Preferanseprofilen er basert på Jung’s persontypeteori som fremmer selvinnsikt
  • VIP24-hjulet kartlegger og bevisstgjør arbeid og fritid
  • Livsstilshjulet viser verdier knyttet til livsstil og helse

Bruk av verktøyet bidrar til:

  • Læring og økt kompetanse til å ta valg knyttet til egen karriere
  • Økt motivasjon, selvfølelse og eierskap til egen prosess
  • Evne til å resonnere og reflektere rundt egne interesser og ressurser opp mot arbeidsmarkedet
  • Forståelse for sammenhengen mellom raskeste vei til jobb med langsiktig yrkesmål
  • Muligheten til å “spisse” CV, søknad og forberedelse til intervju, ved at jobbsøker har styrket selvforståelse

Hos oss kan du få hjelp til CV og søknadsskriving, og på forespørsel kartlegging og karriereveiledning.

Ønsker du å komme i kontakt med noen angående kurs og kartlegging?