KURS

Vi holder jevnlig kurs rettet mot ferdigheter innen søknadsskriving, CV-oppbygging, helsebevissthet, trening og ernæring. Vår viktigste oppgave er å være en trygg støttespiller for kompetanseutvikling. Hold deg oppdatert med kursdatoer, priser og påmeldingskjema her på nettsiden.

VIP24

Kartlegging av ferdigheter

VIP24 er et profilkartlegging- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

 

Verktøyet består av fem ulike profiler:

  • Interesseprofilen kartlegger yrkesinteresser og hva jobbsøker liker og motiveres av
  • Evne og verdier er en tydeliggjøring av interesseprofilen
  • Preferanseprofilen er basert på Jung’s persontypeteori som fremmer selvinnsikt
  • VIP24-hjulet kartlegger og bevisstgjør arbeid og fritid
  • Livsstilshjulet viser verdier knyttet til livsstil og helse

Bruk av verktøyet bidrar til:

  • Læring og økt kompetanse til å ta valg knyttet til egen karriere
  • Økt motivasjon, selvfølelse og eierskap til egen prosess
  • Evne til å resonnere og reflektere rundt egne interesser og ressurser opp mot arbeidsmarkedet
  • Forståelse for sammenhengen mellom raskeste vei til jobb med langsiktig yrkesmål
  • Muligheten til å “spisse” CV, søknad og forberedelse til intervju, ved at jobbsøker har styrket selvforståelse

Hos oss kan du få hjelp til CV og søknadsskriving, og på forespørsel kartlegging og karriereveiledning.

MARIT KORBØL

MARIT KORBØL

Arbeidsleder VIP24

Ta kontakt på mobiltelefonnummer 454 76 635 for detaljert informasjon eller timeavtale.