EQUASS

EUROPEAN QUALITY IN SOCIAL SERVICES
EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
EKSTERNT NETTSTED

SMART

SERTIFISERING I SMARTMETODEN